Wizy

Sprawdź ceny biletów

Wylot
Przylot
 
Tam i z powrotem
W jedną stronę
Data wylotu
  Kal
Data powrotu
  Kal
 
 
 
Żeby widzieć zawartość bocznych paneli musisz mieć włączoną obsługę skryptów JavaScript.

Socjalistyczna Republika Wietnamu
 1. Informacje wizowe
 2. Jak załatwić wizę korespondencyjnie?
 3. Generator formularza wizowego


Informacje wizowe

Wizy do Wietnamu wymagane są dla prawie wszystkich cudzoziemców. Wyjątkiem są obywatele krajów z którymi Wietnam zwarł odpowiednie umowy o ruchu bezwizowym. Do tych krajów zalicza się Tajlandię, Filipiny, Malezję, Indonezję, Singapur i Laos. Do Wietnamu bez wizy mogą przyjeżdżać również obywatele Japonii, z którą zawarto umowę jednostronną. Z ogólnych warunków wyłączeni są również Chińczycy, pod pod warunkiem, że wjeżdżają do kraju w ramach wycieczki zorganizowanej przez wietnamskie biuro podróży.

Wiza do Wietnamu może być uzyskana na dwa sposoby:

 1. W konsulacie Wietnamu w Warszawie, ul. Resorowa 36. Po złożeniu wniosku, paszportu, zdjęcia i wniesieniu opłaty.
 2. Na granicy, pod warunkiem posiadania promesy wizy. Promesę można uzyskać przez internet, za pośrednictwem naszego biura.

Wizy są wydawane na okres do 12 miesięcy z możliwością jednorazowego, lub wielokrotnego przekraczania granicy. Wietnamczycy wystawiają wizy ważne od daty wjazdu na 14, 30, 90 dni w zależności od deklarowanego we wniosku terminu wyjazdu i od tego zależy cena wizy. Informacje na obecnej stronie ambasady w Warszawie są wysoce nieaktualne. Dawniej była tam informacja, że wizy nie można przedłużyć, niemniej wietnamskie biura podróży oferowały na swoich stronach możliwość dokonania takiej operacji. Poleganie na tej ofercie może się jednak okazać ryzykowne. Co do ceny wiz, to witryny ambasad wietnamskich najczęściej odsyłają po informację do okienka w konsulacie.

W konsulacie w Warszawie ostatnio za wizy do Wietnamu płaciliśmy:

Tych cen niestety nie możemy gwarantować z uwagi na zdarzające się zmiany. Powyższe ceny dotyczą wiz wystawianych przez konsulat w Warszawie. Przy obliczaniu kosztów należy uwzględnić również prowizję za pośrednictwo pobieraną przez biura podróży oraz koszty przesyłki paszportu w obie strony.

Od pewnego czasu na większość wiz czeka się 7 dni. Niestety brak jest jakichkolwiek ustalonych reguł.

Konsulat pracuje w godzinach 900 do 1200 od poniedziałku do czwartku.


Promesa wizy.

Ten sposób uzyskania wizy nie wymaga przesyłania paszportu. Wiza zostaje wklejona do paszportu na przejściu granicznym. Jak dotychczas, wizę można otrzymać w ten sposób jedynie wtedy, gdy pierwszy wjazd do Wietnamu (wiza może być wielokrotna) odbywa się na lotnisku w Hanoi, Da Nang lub Ho Chi Minh (Sajgon). Procedura jest dwuetapowa:

 1. Otrzymanie promesy - pisma wystawionego przez wietnamskie MSZ potwierdzającego prawo danej osoby/osób do przekroczenia granicy. Promesę należy wydrukować i mieć przy sobie podczas przekraczania granicy. W celu otrzymania promesy należy przesłać e-mailem na nasz adres: bilety@giang.pl następujące dane:

  • Nazwisko i imiona - dokładnie jak paszporcie.
  • Płeć.
  • Data i miejsce urodzenia.
  • Narodowość.
  • Numer paszportu.
  • Data ważności paszportu.
  • Typ wizy - jednokrotna lub wielokrotna.
  • Data wjazdu.
  • Data ostatniego wyjazdu.

  Czas załatwienia promesy wynosi średnio 48 godzin (2 dni robocze).

 2. Wklejenie wizy do paszportu, dokonywane podczas przekraczania granicy. W celu otrzymania wizy należy przedstawić na lotnisku przylotu:

  • Paszport.
  • Wydruk promesy wizy.
  • Wypełniony wniosek wizowy. Wniosek można wypełnić na miejscu, lub przygotować wcześniej. Formularz wniosku wysyłamy e-mailem, na żądanie.
  • Dwie fotografie typu paszportowego.

Opłaty pobierane są za każdy z etapów załatwiania oddzielnie.

 1. Koszt promesy ustala biuro pośredniczące.
 2. Opłaty wizowe, płatne gotówką na lotnisku (obowiązujące od 01.01.2013):
  • wiza jednokrotna - 45,- USD
  • wiza wielokrotna na okres:
   • krótszy niż 29 dni - 65,- USD
   • od 30 do 179 dni - 95,- USD
   • od 180 dni do roku - 135,- USD

Biuro giang.pl czasowo zawiesiło działalność.

    giang.pl
Designed & copyright Irdyb © 2007
Kopiowanie jakichkolwiek tekstów bez wiedzy autorów surowo zabronione!
Serwis używa ciasteczek.
stat4u